k.ú.: 718912 - Pelhřimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1585 7027504
zahrada skleník-pařeniš. 2 45
zahrada 2033 880952
travní p. 595 1376115
lesní poz 121 876117
vodní pl. nádrž umělá 18 25679
vodní pl. rybník 22 235868
vodní pl. tok přirozený 142 65550
vodní pl. tok umělý 64 28773
vodní pl. zamokřená pl. 17 9375
zast. pl. společný dvůr 217 68712
zast. pl. zbořeniště 50 9334
zast. pl. 4946 1261441
ostat.pl. dráha 15 214727
ostat.pl. jiná plocha 1192 741304
ostat.pl. manipulační pl. 796 941086
ostat.pl. neplodná půda 150 79445
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 11387
ostat.pl. ostat.komunikace 1148 832173
ostat.pl. pohřeb. 5 27004
ostat.pl. silnice 240 318163
ostat.pl. skládka 9 26661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 86995
ostat.pl. zeleň 333 577649
Celkem KN 13739 15722059
Par. DKM 13739 15722059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. byt.dům 244
č.p. doprava 5
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 50
č.p. obchod 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 192
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1469
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 89
č.p. zem.stav 9
č.e. garáž 1232
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 102
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 420
bez čp/če jiná st. 401
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 51
bez čp/če rod.dům 16
bez čp/če rod.rekr 102
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 89
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 174
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 4800
byt.z. byt 2728
byt.z. dílna 33
byt.z. garáž 334
byt.z. j.nebyt 22
obč.z. byt 670
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 140
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 3938
LV 7446
spoluvlastník 13439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2004
THM-V 1:1000 31.12.1945 20.12.2004
S-SK GS 1:2880 1829 31.12.1945


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 10:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.