k.ú.: 719056 - Penčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 1354885
chmelnice 4 6220
zahrada 92 90371
ovoc. sad 1 4365
travní p. mez, stráň 7 7358
travní p. 56 385178
lesní poz les s budovou 1 46
lesní poz 24 79863
vodní pl. nádrž umělá 1 302
vodní pl. tok přirozený 13 30694
vodní pl. zamokřená pl. 2 1316
zast. pl. zbořeniště 2 1224
zast. pl. 134 46951
ostat.pl. jiná plocha 41 38296
ostat.pl. manipulační pl. 9 18565
ostat.pl. neplodná půda 17 14408
ostat.pl. ostat.komunikace 41 55949
ostat.pl. pohřeb. 2 6798
ostat.pl. silnice 6 50217
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 603
ostat.pl. zeleň 4 7372
Celkem KN 548 2200981
Par. DKM 548 2200981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 133
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 159
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.2003 intravilán měřeno, extravilán přepracován
Ost. 1:2000 17.10.1942 08.09.2003 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 08.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.