k.ú.: 719072 - Alšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563749 - Pěnčín NUTS5 CZ0512563749
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 577537
zahrada 226 216059
ovoc. sad 18 58653
travní p. 334 632356
lesní poz 126 539320
vodní pl. nádrž umělá 5 3519
vodní pl. zamokřená pl. 5 5194
zast. pl. společný dvůr 1 77
zast. pl. zbořeniště 2 423
zast. pl. 356 66854
ostat.pl. jiná plocha 16 8375
ostat.pl. manipulační pl. 29 22430
ostat.pl. neplodná půda 61 45685
ostat.pl. ostat.komunikace 87 80054
ostat.pl. pohřeb. 1 2745
ostat.pl. silnice 5 31330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8698
ostat.pl. zeleň 4 1439
Celkem KN 1425 2300748
Par. DKM 1425 2300748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 138
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
rozestav. 2
Celkem BUD 344
LV 428
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 14.08.1996 1:1000 14.08.1996 *) Od -ověř TO. Dokončení rozprac. ZMVM Huť.
S-SK GS 1:2880 1824 14.08.1996 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.