k.ú.: 719081 - Bratříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563749 - Pěnčín NUTS5 CZ0512563749
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 431384
zahrada 118 111684
ovoc. sad 4 12815
travní p. 446 703507
lesní poz les(ne hospodář) 6 76228
lesní poz 230 887284
vodní pl. nádrž umělá 1 794
vodní pl. tok přirozený 5 17098
vodní pl. tok umělý 1 469
zast. pl. společný dvůr 1 232
zast. pl. zbořeniště 5 497
zast. pl. 197 40879
ostat.pl. jiná plocha 22 108420
ostat.pl. manipulační pl. 31 18884
ostat.pl. neplodná půda 136 106712
ostat.pl. ostat.komunikace 67 52234
ostat.pl. pohřeb. 1 1986
ostat.pl. silnice 10 80540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6384
ostat.pl. zeleň 4 6782
Celkem KN 1452 2664813
Par. DKM 1452 2664813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 191
LV 274
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 16.12.1996 1:1000 01.10.1996 *) Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM Huť.
S-SK GS 1:2880 1843 16.12.1996 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.