k.ú.: 719102 - Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563749 - Pěnčín NUTS5 CZ0512563749
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 88047
zahrada 169 143459
travní p. 465 1054802
lesní poz 74 4101880
vodní pl. nádrž umělá 14 4583
vodní pl. tok přirozený 13 8682
vodní pl. tok umělý 7 3063
vodní pl. zamokřená pl. 2 4556
zast. pl. společný dvůr 2 658
zast. pl. zbořeniště 22 5814
zast. pl. 350 90104
ostat.pl. jiná plocha 35 40431
ostat.pl. manipulační pl. 53 97173
ostat.pl. neplodná půda 97 80986
ostat.pl. ostat.komunikace 135 74477
ostat.pl. pohřeb. 1 6357
ostat.pl. silnice 5 66873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12296
ostat.pl. zeleň 3 6019
Celkem KN 1468 5890260
Par. DKM 1468 5890260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 335
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 324
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 15.02.1997 1:1000 18.11.1996 *) Od -ověř KP.Mapování rozpracovaného ZMVM Huť.
S-SK GS 1:2880 1843 15.02.1997 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.