k.ú.: 719200 - Pěnčín na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589870 - Pěnčín NUTS5 CZ0713589870
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2087 3722653
zahrada 370 214860
ovoc. sad 42 122018
travní p. 343 307567
lesní poz 88 540294
vodní pl. tok přirozený 11 43389
vodní pl. tok umělý 35 12154
zast. pl. zbořeniště 12 2295
zast. pl. 416 107199
ostat.pl. jiná plocha 43 25050
ostat.pl. manipulační pl. 76 44184
ostat.pl. neplodná půda 12 12854
ostat.pl. ostat.komunikace 136 70281
ostat.pl. pohřeb. 1 2899
ostat.pl. silnice 5 68689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19575
ostat.pl. zeleň 2 488
Celkem KN 3685 5316449
Par. KMD 3685 5316449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 277
č.p. výroba 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
Celkem BUD 397
LV 513
spoluvlastník 1031

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 28.05.2022 19:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.