k.ú.: 719251 - Perná u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1135306
zahrada 100 76305
ovoc. sad 1 6158
travní p. 279 1071159
lesní poz 145 451656
vodní pl. nádrž umělá 1 1107
vodní pl. rybník 1 688
vodní pl. tok přirozený 4 2401
vodní pl. zamokřená pl. 5 1132
zast. pl. zbořeniště 1 208
zast. pl. 148 52556
ostat.pl. jiná plocha 40 20520
ostat.pl. manipulační pl. 61 56980
ostat.pl. neplodná půda 89 60378
ostat.pl. ostat.komunikace 95 64161
ostat.pl. silnice 86 31189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2273
ostat.pl. zeleň 19 4819
Celkem KN 1360 3038996
Par. DKM 31 49034
Par. KMD 1329 2989962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 92
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 183
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
KM-D 1:2000 18.12.2000 24.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 06:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.