k.ú.: 719269 - Březí u Pernarce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559334 - Pernarec NUTS5 CZ0325559334
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 1172536
zahrada 29 23665
travní p. 35 176245
lesní poz 36 572629
vodní pl. nádrž umělá 1 750
vodní pl. tok přirozený 12 12682
zast. pl. 25 11876
ostat.pl. jiná plocha 16 7781
ostat.pl. manipulační pl. 2 2988
ostat.pl. neplodná půda 28 54579
ostat.pl. ostat.komunikace 18 31578
ostat.pl. silnice 8 13359
Celkem KN 286 2080668
Par. KMD 286 2080668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 21
LV 26
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.08.2017
KM-D 1:2000 09.05.2000 08.08.2017
S-SK GS 1:2880 1839 08.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 13:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.