k.ú.: 719293 - Pernarec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559334 - Pernarec NUTS5 CZ0325559334
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 4898248
zahrada 197 107274
travní p. 98 345830
lesní poz les s budovou 10 313
lesní poz 50 1906280
vodní pl. nádrž umělá 6 6433
vodní pl. rybník 2 4016
vodní pl. tok přirozený 4 13137
vodní pl. tok umělý 9 1958
zast. pl. společný dvůr 12 4116
zast. pl. zbořeniště 4 4128
zast. pl. 220 79426
ostat.pl. jiná plocha 94 98609
ostat.pl. manipulační pl. 38 71738
ostat.pl. neplodná půda 37 192489
ostat.pl. ostat.komunikace 83 114395
ostat.pl. pohřeb. 2 2783
ostat.pl. silnice 7 80288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14766
ostat.pl. zeleň 13 9581
Celkem KN 1187 7955808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 121
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 213
byt.z. byt 82
byt.z. garáž 2
Celkem JED 84
LV 287
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 09.05.2000
S-SK GS 1:2880 1839 08.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 06:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.