k.ú.: 719307 - Pernek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545511 - Horní Planá NUTS5 CZ0312545511
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 5510
zahrada 49 75320
travní p. 364 6335470
lesní poz 64 743736
vodní pl. nádrž přírodní 2 2566210
vodní pl. nádrž umělá 13 51637
vodní pl. rybník 2 1712
vodní pl. tok přirozený 6 11194
vodní pl. tok umělý 20 28079
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 58
vodní pl. zamokřená pl. 5 70067
zast. pl. společný dvůr 1 1115
zast. pl. zbořeniště 5 3340
zast. pl. 203 52186
ostat.pl. dráha 1 69086
ostat.pl. jiná plocha 106 49377
ostat.pl. manipulační pl. 4 8579
ostat.pl. neplodná půda 255 763505
ostat.pl. ostat.komunikace 104 259744
ostat.pl. silnice 3 52405
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 138 47548
Celkem KN 1353 11195878
Par. DKM 1353 11195878
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 25
Celkem JED 47
LV 339
spoluvlastník 525

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.11.2011 1:1000 04.11.2011 *)
DKM 1:1000 04.06.2009
THM-V 1:2000 01.08.1966 04.11.2011
S-SK GS 1:2880 1826 01.08.1966


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 01:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.