k.ú.: 719340 - Jilmoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596400 - Pernštejnské Jestřabí NUTS5 CZ0643596400
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 1156744
zahrada 51 29616
ovoc. sad 5 23179
travní p. 80 317133
lesní poz 92 1204287
vodní pl. tok přirozený 1 1748
zast. pl. 37 13017
ostat.pl. jiná plocha 5 7638
ostat.pl. neplodná půda 24 16568
ostat.pl. ostat.komunikace 41 48346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 552
Celkem KN 439 2818828
Par. KMD 439 2818828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 55
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.