k.ú.: 719358 - Maňová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596400 - Pernštejnské Jestřabí NUTS5 CZ0643596400
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 863081
zahrada 40 30064
ovoc. sad 3 13167
travní p. 176 286528
lesní poz les s budovou 2 110
lesní poz školka 2 8700
lesní poz 131 450884
zast. pl. zbořeniště 1 148
zast. pl. 38 13799
ostat.pl. jiná plocha 4 1958
ostat.pl. manipulační pl. 3 2894
ostat.pl. neplodná půda 112 104736
ostat.pl. ostat.komunikace 43 22939
ostat.pl. silnice 1 9698
Celkem KN 735 1808706
Par. KMD 735 1808706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 53
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 11:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.