k.ú.: 719366 - Pernštejnské Jestřabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596400 - Pernštejnské Jestřabí NUTS5 CZ0643596400
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 786150
zahrada 38 40256
ovoc. sad 4 19144
travní p. 91 231179
lesní poz 53 272135
vodní pl. nádrž umělá 2 499
zast. pl. zbořeniště 1 191
zast. pl. 45 11042
ostat.pl. jiná plocha 10 874
ostat.pl. mez, stráň 1 1658
ostat.pl. neplodná půda 61 36340
ostat.pl. ostat.komunikace 44 20541
ostat.pl. silnice 2 2136
Celkem KN 454 1422145
Par. KMD 454 1422145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. garáž 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 42
LV 50
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.