k.ú.: 719374 - Černýš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563285 - Perštejn NUTS5 CZ0422563285
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 1518237
zahrada 234 150088
ovoc. sad 9 35140
travní p. 270 1083941
lesní poz 42 429474
vodní pl. nádrž umělá 2 298
vodní pl. rybník 6 22709
vodní pl. tok přirozený 27 114851
vodní pl. tok umělý 4 9889
zast. pl. společný dvůr 5 174
zast. pl. zbořeniště 25 8099
zast. pl. 447 93196
ostat.pl. jiná plocha 116 66660
ostat.pl. manipulační pl. 86 66381
ostat.pl. neplodná půda 243 203145
ostat.pl. ostat.komunikace 241 139116
ostat.pl. pohřeb. 2 10060
ostat.pl. silnice 43 91802
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 106 66412
ostat.pl. zeleň 35 14090
Celkem KN 2204 4123762
Par. KMD 2204 4123762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 152
č.p. ubyt.zař 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 159
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 438
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 475
spoluvlastník 583

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2017
S-SK GS 1:2880 1842 21.09.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 22:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.