k.ú.: 719412 - Rájov u Perštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563285 - Perštejn NUTS5 CZ0422563285
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 29631
zahrada 112 53039
travní p. mez, stráň 1 234
travní p. 240 1082069
lesní poz 476 2932752
vodní pl. nádrž umělá 1 90
vodní pl. tok přirozený 9 5812
zast. pl. společný dvůr 38 9930
zast. pl. zbořeniště 15 3929
zast. pl. 143 21288
ostat.pl. jiná plocha 71 25253
ostat.pl. manipulační pl. 19 5356
ostat.pl. neplodná půda 189 131485
ostat.pl. ostat.komunikace 144 94752
ostat.pl. silnice 6 32431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 15399
ostat.pl. zeleň 5 467
Celkem KN 1536 4443917
Par. KMD 1536 4443917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 139
LV 177
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 22:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.