k.ú.: 719498 - Dolní Pertoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564311 - Pertoltice NUTS5 CZ0513564311
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 818071
zahrada 101 64154
travní p. 325 3182997
lesní poz 102 2325981
vodní pl. nádrž umělá 2 2654
vodní pl. rybník 1 32319
vodní pl. tok přirozený 16 13312
vodní pl. zamokřená pl. 9 21613
zast. pl. společný dvůr 4 4884
zast. pl. zbořeniště 28 6967
zast. pl. 113 40583
ostat.pl. jiná plocha 42 22536
ostat.pl. manipulační pl. 25 28330
ostat.pl. neplodná půda 32 21171
ostat.pl. ostat.komunikace 149 131306
ostat.pl. pohřeb. 4 3010
ostat.pl. silnice 8 74903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12129
ostat.pl. zeleň 8 4346
Celkem KN 1004 6811266
Par. DKM 269 3923214
Par. KMD 735 2888052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 111
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 171
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 17.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 05:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.