k.ú.: 719501 - Horní Pertoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564311 - Pertoltice NUTS5 CZ0513564311
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 1199147
zahrada 74 46900
travní p. 258 1377352
lesní poz 19 491914
vodní pl. rybník 4 58022
vodní pl. tok přirozený 9 5585
vodní pl. tok umělý 6 14848
vodní pl. zamokřená pl. 6 22312
zast. pl. zbořeniště 26 7427
zast. pl. 82 27588
ostat.pl. jiná plocha 10 1744
ostat.pl. manipulační pl. 10 6438
ostat.pl. neplodná půda 14 10750
ostat.pl. ostat.komunikace 79 83333
ostat.pl. zamokřená pl. 3 6257
Celkem KN 645 3359617
Par. DKM 277 2694121
Par. KMD 368 665496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 81
LV 120
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 05:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.