k.ú.: 719579 - Račetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 546071 - Račetice NUTS5 CZ0422546071
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 3494859
zahrada 75 54851
travní p. 5 3120
lesní poz les(ne hospodář) 1 109
lesní poz 1 7027
vodní pl. nádrž umělá 1 654
zast. pl. společný dvůr 17 3161
zast. pl. zbořeniště 3 832
zast. pl. 226 83690
ostat.pl. jiná plocha 80 36361
ostat.pl. manipulační pl. 31 55880
ostat.pl. neplodná půda 2 17464
ostat.pl. ostat.komunikace 63 39493
ostat.pl. silnice 7 54667
ostat.pl. zeleň 84 11897
Celkem KN 844 3864065
Par. DKM 844 3864065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 130
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 216
obč.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 200
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.1997
FOTO 1:2000 30.09.1982 14.08.1997
S-SK GS 1:2880 1875 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.