k.ú.: 719641 - Petrašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563901 - Bílá NUTS5 CZ0513563901
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 3096098
zahrada 232 160892
travní p. 579 1824427
lesní poz 310 2500513
vodní pl. nádrž umělá 2 551
vodní pl. tok přirozený 4 3159
vodní pl. tok umělý 279 51680
vodní pl. zamokřená pl. 9 9598
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 14 2029
zast. pl. 172 62227
ostat.pl. jiná plocha 167 99159
ostat.pl. manipulační pl. 11 7249
ostat.pl. neplodná půda 60 63689
ostat.pl. ostat.komunikace 215 157783
ostat.pl. silnice 13 83772
Celkem KN 2437 8122866
Par. KMD 2437 8122866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 7
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 171
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 281
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1843 27.04.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.