k.ú.: 719668 - Petráveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596418 - Petráveč NUTS5 CZ0635596418
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 1401629
zahrada 94 77258
travní p. 230 756997
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 168 907522
vodní pl. nádrž umělá 2 2025
vodní pl. tok přirozený 17 30003
vodní pl. zamokřená pl. 2 5789
zast. pl. společný dvůr 3 273
zast. pl. zbořeniště 6 929
zast. pl. 165 40351
ostat.pl. dálnice 3 110027
ostat.pl. jiná plocha 42 50722
ostat.pl. manipulační pl. 6 18757
ostat.pl. neplodná půda 89 59576
ostat.pl. ostat.komunikace 75 93711
ostat.pl. silnice 41 80832
ostat.pl. skládka 4 37867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2220
ostat.pl. zeleň 13 2232
Celkem KN 1200 3678759
Par. KMD 1200 3678759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 161
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 222
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.05.2022 20:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.