k.ú.: 719676 - Bílenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566560 - Petrohrad NUTS5 CZ0424566560
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1466198
zahrada 73 56185
ovoc. sad 5 75658
travní p. 65 179677
lesní poz 140 4322313
vodní pl. nádrž umělá 1 734
vodní pl. tok přirozený 11 13974
vodní pl. tok umělý 5 4296
vodní pl. zamokřená pl. 2 3016
zast. pl. společný dvůr 1 714
zast. pl. zbořeniště 10 5087
zast. pl. 62 27014
ostat.pl. jiná plocha 6 1992
ostat.pl. neplodná půda 84 92158
ostat.pl. ostat.komunikace 77 111552
ostat.pl. pohřeb. 2 1142
ostat.pl. silnice 18 79237
ostat.pl. zeleň 1 113
Celkem KN 688 6441060
Par. DKM 497 6332744
Par. KMD 191 108316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 62
LV 68
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2016
DKM-KPÚ 24.05.2012 1:1000 15.06.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1971 01.12.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 15.06.2012
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 01:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.