k.ú.: 719684 - Černčice u Petrohradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566560 - Petrohrad NUTS5 CZ0424566560
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1685651
chmelnice 14 219538
zahrada 68 41179
travní p. 25 48350
lesní poz les(ne hospodář) 7 16069
lesní poz ostat.komunikace 4 4136
lesní poz 53 1202277
vodní pl. nádrž přírodní 1 32
vodní pl. tok přirozený 19 32646
zast. pl. společný dvůr 12 2613
zast. pl. zbořeniště 21 6517
zast. pl. 110 44441
ostat.pl. dráha 7 25500
ostat.pl. jiná plocha 43 31074
ostat.pl. manipulační pl. 21 15108
ostat.pl. neplodná půda 78 102388
ostat.pl. ostat.komunikace 70 56075
ostat.pl. pohřeb. 1 1087
ostat.pl. silnice 27 46851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 519
ostat.pl. zeleň 1 329
Celkem KN 759 3582380
Par. DKM 759 3582380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 108
LV 110
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 13.01.2012
FÚO 1:5000 01.01.1971 13.01.2012
Ost. 1:2000 01.01.1971 01.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 02:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.