k.ú.: 719765 - Petrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582204 - Petrov NUTS5 CZ0641582204
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 1375337
zahrada 86 42988
travní p. 248 559579
lesní poz 283 718141
vodní pl. tok přirozený 3 11724
zast. pl. 75 25577
ostat.pl. jiná plocha 25 4151
ostat.pl. manipulační pl. 14 18096
ostat.pl. neplodná půda 321 304822
ostat.pl. ostat.komunikace 93 68235
ostat.pl. silnice 18 15589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1058
Celkem KN 1377 3145297
Par. KMD 1377 3145297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 74
LV 130
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 07:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.