k.ú.: 719854 - Kojetín u Petrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1196428
zahrada 81 74061
ovoc. sad 2 10089
travní p. 97 572526
lesní poz 116 781207
vodní pl. nádrž umělá 4 7812
vodní pl. rybník 1 10946
vodní pl. tok přirozený 7 12551
vodní pl. tok umělý 6 4477
zast. pl. 66 31708
ostat.pl. jiná plocha 49 57120
ostat.pl. neplodná půda 39 31449
ostat.pl. ostat.komunikace 46 69231
ostat.pl. silnice 12 36809
ostat.pl. zamokřená pl. 2 24144
Celkem KN 593 2920558
Par. DKM 590 2920296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 63
LV 110
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2016
DKM-KPÚ 1:1000 04.02.2015
S-SK GS 1:2880 1830 30.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2022 20:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.