k.ú.: 719935 - Petrovice u Borovan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544817 - Mladošovice NUTS5 CZ0311544817
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 638 2667230
zahrada 91 45296
travní p. 451 816453
lesní poz 282 2180255
vodní pl. rybník 24 72055
vodní pl. tok přirozený 144 30421
vodní pl. tok umělý 168 57747
vodní pl. zamokřená pl. 88 104749
zast. pl. společný dvůr 6 199
zast. pl. zbořeniště 1 181
zast. pl. 95 37934
ostat.pl. jiná plocha 83 12020
ostat.pl. manipulační pl. 126 57411
ostat.pl. neplodná půda 122 66202
ostat.pl. ostat.komunikace 321 98687
ostat.pl. silnice 85 34029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 390
ostat.pl. zeleň 1 33
Celkem KN 2727 6281292
Par. DKM 2727 6281292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 90
LV 189
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.02.2005
ZMVM 1:2000 29.12.1995 25.02.2005
S-SK GS 1:2880 1870 29.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 15:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.