k.ú.: 720020 - Petrovice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1465857
zahrada 208 137094
ovoc. sad 22 60881
travní p. 387 1648980
lesní poz 66 3265441
vodní pl. nádrž umělá 4 1713
vodní pl. tok přirozený 25 30137
vodní pl. tok umělý 70 26632
zast. pl. 234 84797
ostat.pl. jiná plocha 50 40109
ostat.pl. manipulační pl. 29 39948
ostat.pl. neplodná půda 137 106555
ostat.pl. ostat.komunikace 93 116353
ostat.pl. pohřeb. 1 3176
ostat.pl. silnice 15 53004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1211
ostat.pl. zeleň 14 38356
Celkem KN 1597 7120244
Par. KMD 1597 7120244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 112
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 230
byt.z. byt 6
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 287
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.