k.ú.: 720071 - Petrovice v Lužických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 60282
zahrada 126 109953
travní p. 315 1550337
lesní poz 62 3821388
vodní pl. nádrž umělá 2 2581
vodní pl. tok přirozený 1 1565
vodní pl. tok umělý 14 9103
vodní pl. zamokřená pl. 16 18323
zast. pl. zbořeniště 31 6149
zast. pl. 161 42052
ostat.pl. jiná plocha 50 14455
ostat.pl. manipulační pl. 42 26942
ostat.pl. neplodná půda 66 79466
ostat.pl. ostat.komunikace 135 130286
ostat.pl. pohřeb. 1 1291
ostat.pl. silnice 1 37495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8250
ostat.pl. zeleň 6 2085
Celkem KN 1045 5922003
Par. KMD 1045 5922003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 18
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 154
LV 158
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1843 12.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 22:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.