k.ú.: 720127 - Petrovice u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570567 - Petrovice NUTS5 CZ0521570567
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 666 4732468
zahrada 132 90118
ovoc. sad 6 48554
travní p. 185 628584
lesní poz 42 1820815
vodní pl. nádrž umělá 9 7165
vodní pl. tok přirozený 63 21849
vodní pl. tok umělý 125 46457
vodní pl. zamokřená pl. 3 7938
zast. pl. společný dvůr 12 9734
zast. pl. zbořeniště 9 3164
zast. pl. 163 89707
ostat.pl. jiná plocha 57 26271
ostat.pl. manipulační pl. 24 35311
ostat.pl. neplodná půda 13 1787
ostat.pl. ostat.komunikace 89 118737
ostat.pl. pohřeb. 1 2870
ostat.pl. silnice 21 68561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4284
ostat.pl. zeleň 2 10048
Celkem KN 1623 7774422
Par. KMD 1623 7774422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 148
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 22
LV 273
spoluvlastník 552

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2014
S-SK GS 1:2880 1841 17.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 07:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.