k.ú.: 720135 - Petrovice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576859 - Týniště nad Orlicí NUTS5 CZ0524576859
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 546 2037980
zahrada 178 98792
travní p. 639 1970901
lesní poz 200 7413845
vodní pl. rybník 5 93369
vodní pl. tok přirozený 136 132088
vodní pl. zamokřená pl. 38 34354
zast. pl. společný dvůr 6 735
zast. pl. 226 102205
ostat.pl. dráha 7 271775
ostat.pl. jiná plocha 34 5435
ostat.pl. manipulační pl. 30 28812
ostat.pl. neplodná půda 12 9270
ostat.pl. ostat.komunikace 169 253128
ostat.pl. pohřeb. 1 2
ostat.pl. silnice 103 82103
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12596
ostat.pl. zeleň 2 1077
Celkem KN 2335 12548467
Par. KMD 2335 12548467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 204
LV 291
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.