k.ú.: 720151 - Petrovice u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582212 - Petrovice NUTS5 CZ0641582212
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1108 1883707
zahrada 257 132983
ovoc. sad 4 11615
travní p. 357 268207
lesní poz 51 2390377
vodní pl. nádrž umělá 5 6582
vodní pl. rybník 2 8395
vodní pl. tok přirozený 9 2236
vodní pl. tok umělý 7 900
zast. pl. společný dvůr 2 147
zast. pl. zbořeniště 8 1318
zast. pl. 286 75564
ostat.pl. jiná plocha 57 9691
ostat.pl. manipulační pl. 43 40742
ostat.pl. neplodná půda 72 27535
ostat.pl. ostat.komunikace 261 101149
ostat.pl. pohřeb. 2 1676
ostat.pl. silnice 9 34674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1732
ostat.pl. zeleň 9 661
Celkem KN 2551 4999891
Par. KMD 2551 4999891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 179
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 273
byt.z. byt 20
obč.z. byt 4
Celkem JED 24
LV 348
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 25.05.2022 11:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.