k.ú.: 720178 - Petrovice u Moravského Krumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594610 - Petrovice NUTS5 CZ0647594610
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 721 3538300
vinice 161 357293
zahrada 114 67483
ovoc. sad 3 25882
travní p. 48 58793
lesní poz 65 68317
vodní pl. tok přirozený 7 16731
vodní pl. tok umělý 30 4520
zast. pl. zbořeniště 9 1504
zast. pl. 284 93675
ostat.pl. jiná plocha 119 75122
ostat.pl. manipulační pl. 116 44402
ostat.pl. neplodná půda 12 3968
ostat.pl. ostat.komunikace 169 183374
ostat.pl. pohřeb. 3 2609
ostat.pl. silnice 351 67598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13437
ostat.pl. zeleň 23 36320
Celkem KN 2239 4659328
Par. DKM 1575 4399645
Par. KMD 664 259683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 245
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 442
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2014
DKM-KPÚ 14.07.2009 1:1000 15.07.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.08.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.