k.ú.: 720224 - Petrovice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534315 - Petrovice I NUTS5 CZ0205534315
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 2977588
zahrada 120 83918
travní p. 36 139886
lesní poz ostat.komunikace 1 481
lesní poz 86 2810257
vodní pl. rybník 7 42450
vodní pl. tok přirozený 5 12574
vodní pl. tok umělý 5 1632
vodní pl. zamokřená pl. 1 4552
zast. pl. společný dvůr 10 4066
zast. pl. zbořeniště 11 3004
zast. pl. 161 65799
ostat.pl. jiná plocha 37 24331
ostat.pl. manipulační pl. 45 36538
ostat.pl. neplodná půda 13 24547
ostat.pl. ostat.komunikace 57 97233
ostat.pl. pohřeb. 3 2010
ostat.pl. silnice 5 55434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3039
ostat.pl. zamokřená pl. 1 3139
ostat.pl. zeleň 13 15472
Celkem KN 759 6407950
Par. DKM 364 6173681
Par. KMD 395 234269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 154
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 10
Celkem JED 22
LV 184
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2021
DKM-KPÚ 07.10.2010 1:1000 13.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 14.06.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 22:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.