k.ú.: 720321 - Dolní Marklovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599077 - Petrovice u Karviné NUTS5 CZ0803599077
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8111 - Karviná
Pověřený obecní úřad 81111 - Karviná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 436 2397661
zahrada 414 255348
travní p. 153 485204
lesní poz les(ne hospodář) 4 205963
lesní poz 36 719800
vodní pl. nádrž umělá 1 3687
vodní pl. rybník 13 98897
vodní pl. tok přirozený 48 49343
vodní pl. tok umělý 3 2327
vodní pl. zamokřená pl. 14 40098
zast. pl. společný dvůr 9 2514
zast. pl. zbořeniště 4 1260
zast. pl. 536 164508
ostat.pl. dráha 7 85644
ostat.pl. jiná plocha 80 71135
ostat.pl. manipulační pl. 12 15120
ostat.pl. neplodná půda 119 132789
ostat.pl. ostat.komunikace 150 122090
ostat.pl. pohřeb. 1 1770
ostat.pl. silnice 7 46719
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 28570
ostat.pl. zeleň 6 4367
Celkem KN 2060 4934814
Par. DKM 2060 4934814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 359
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 4
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 2
Celkem BUD 530
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 32
LV 629
spoluvlastník 882

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.02.2006
ZMVM 1:1000 01.01.1985 23.02.2006 Mapové listy 1:2000 fotogrammetricky bez redukce střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 17.05.2022 16:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.