k.ú.: 720356 - Petrovice u Karviné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599077 - Petrovice u Karviné NUTS5 CZ0803599077
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8111 - Karviná
Pověřený obecní úřad 81111 - Karviná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 835 4485654
zahrada 618 410401
travní p. 340 844393
lesní poz les(ne hospodář) 1 2263
lesní poz 94 1403860
vodní pl. nádrž umělá 2 2943
vodní pl. rybník 9 103414
vodní pl. tok přirozený 38 86925
vodní pl. tok umělý 3 969
vodní pl. zamokřená pl. 25 47891
zast. pl. společný dvůr 10 2850
zast. pl. zbořeniště 12 4937
zast. pl. 973 289484
ostat.pl. dráha 14 240549
ostat.pl. jiná plocha 299 147035
ostat.pl. manipulační pl. 62 124744
ostat.pl. neplodná půda 225 260500
ostat.pl. ostat.komunikace 284 214428
ostat.pl. pohřeb. 3 4596
ostat.pl. silnice 37 112219
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20107
ostat.pl. zeleň 26 20528
Celkem KN 3915 8830690
Par. DKM 3915 8830690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 637
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 67
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 956
byt.z. byt 10
obč.z. byt 6
Celkem JED 16
LV 1146
spoluvlastník 2291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.02.2006
ZMVM 1:1000 01.01.1985 10.02.2006 Mapové listy 1:2000 fotogrammetricky ve třídě přesnosti 4 bez redukce střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 24.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.