k.ú.: 720381 - Petrůvka u Městečka Trnávky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1825782
zahrada 46 36066
ovoc. sad 2 9923
travní p. mez, stráň 4 2148
travní p. 100 479736
lesní poz 57 941358
vodní pl. tok přirozený 7 28917
zast. pl. zbořeniště 1 1385
zast. pl. 47 22219
ostat.pl. jiná plocha 57 30542
ostat.pl. manipulační pl. 1 168
ostat.pl. neplodná půda 5 8265
ostat.pl. ostat.komunikace 57 53351
ostat.pl. silnice 5 14310
Celkem KN 527 3454170
Par. DKM 16 82817
Par. KMD 511 3371353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 39
LV 105
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.