k.ú.: 720399 - Petrůvka u Slavičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 556874 - Petrůvka NUTS5 CZ0724556874
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 481413
zahrada 99 73100
travní p. mez, stráň 22 70690
travní p. 613 2046357
lesní poz školka 1 9947
lesní poz 377 3703980
vodní pl. nádrž umělá 2 1375
vodní pl. tok přirozený 10 25874
zast. pl. zbořeniště 2 484
zast. pl. 163 64344
ostat.pl. jiná plocha 107 213041
ostat.pl. manipulační pl. 19 18050
ostat.pl. neplodná půda 127 151610
ostat.pl. ostat.komunikace 104 128263
ostat.pl. silnice 28 15858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5812
ostat.pl. zeleň 6 4581
Celkem KN 1839 7014779
Par. KMD 1839 7014779
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 3
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 162
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 276
spoluvlastník 629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
KM-D 1:2000 31.05.2002 28.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.05.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 08:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.