k.ú.: 720402 - Petrůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591378 - Petrůvky NUTS5 CZ0634591378
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2506795
zahrada 57 53267
travní p. 37 100730
lesní poz 145 769606
vodní pl. rybník 10 28359
vodní pl. tok přirozený 41 8295
vodní pl. tok umělý 15 8041
vodní pl. zamokřená pl. 2 4262
zast. pl. 80 37399
ostat.pl. jiná plocha 9 3447
ostat.pl. manipulační pl. 2 5232
ostat.pl. neplodná půda 21 27944
ostat.pl. ostat.komunikace 46 87978
ostat.pl. silnice 12 49150
ostat.pl. skládka 7 173596
ostat.pl. zeleň 4 1224
Celkem KN 665 3865325
Par. DKM 665 3865325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 77
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 7
Celkem JED 14
LV 123
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2006
DKM-KPÚ 26.09.2001 1:1000 26.09.2001 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 21:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.