k.ú.: 720437 - Mozolov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 549631 - Nadějkov NUTS5 CZ0317549631
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 387098
zahrada 38 46783
travní p. mez, stráň 8 8662
travní p. 167 2031938
lesní poz 88 600628
vodní pl. nádrž přírodní 8 4730
vodní pl. nádrž umělá 4 4190
vodní pl. rybník 1 24917
vodní pl. tok přirozený 6 8806
vodní pl. tok umělý 3 1504
vodní pl. zamokřená pl. 4 1293
zast. pl. zbořeniště 1 384
zast. pl. 70 33301
ostat.pl. jiná plocha 27 29085
ostat.pl. manipulační pl. 5 15325
ostat.pl. mez, stráň 10 5293
ostat.pl. neplodná půda 93 144485
ostat.pl. ostat.komunikace 23 57053
ostat.pl. silnice 2 10029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 22822
ostat.pl. zamokřená pl. 1 874
Celkem KN 600 3439200
Par. KMD 600 3439200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 10
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
LV 69
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 19.05.2022 08:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.