k.ú.: 720470 - Petřkovice u Ostravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 463427
zahrada dobývací prost. 1 854
zahrada skleník-pařeniš. 1 189
zahrada 1006 496635
travní p. 366 478443
lesní poz les(ne hospodář) 17 612877
lesní poz 30 140120
vodní pl. tok přirozený 76 95712
vodní pl. zamokřená pl. 7 149962
zast. pl. společný dvůr 30 16202
zast. pl. zbořeniště 19 7250
zast. pl. 1435 297820
ostat.pl. dráha 7 102388
ostat.pl. jiná plocha 459 387153
ostat.pl. manipulační pl. 85 276472
ostat.pl. neplodná půda 33 99472
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 661
ostat.pl. ostat.komunikace 323 169625
ostat.pl. silnice 25 59392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16876
ostat.pl. zeleň 97 32473
Celkem KN 4378 3904003
Par. DKM 4378 3904003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 32
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 840
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 217
bez čp/če jiná st. 150
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 26
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1369
byt.z. byt 232
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 16
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 278
LV 1423
spoluvlastník 1947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2002
Ins. A 1:2000 31.12.1931 04.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.