k.ú.: 720488 - Petřvald u Karviné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599085 - Petřvald NUTS5 CZ0803599085
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8118 - Orlová
Pověřený obecní úřad 81181 - Orlová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1806 3481459
zahrada 2605 1697469
ovoc. sad 3 30132
travní p. 616 333703
lesní poz les(ne hospodář) 4 84667
lesní poz 255 3152203
vodní pl. nádrž umělá 11 17914
vodní pl. tok přirozený 50 46767
vodní pl. zamokřená pl. 104 60191
zast. pl. společný dvůr 30 24771
zast. pl. zbořeniště 26 5927
zast. pl. 3345 818215
ostat.pl. dobývací prost. 156 169549
ostat.pl. dráha 89 277045
ostat.pl. jiná plocha 1113 769904
ostat.pl. manipulační pl. 244 473573
ostat.pl. neplodná půda 144 108597
ostat.pl. ostat.komunikace 1444 768387
ostat.pl. pohřeb. 4 23812
ostat.pl. silnice 42 146032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 71986
ostat.pl. zeleň 153 66310
Celkem KN 12264 12628613
Par. DKM 12264 12628613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. byt.dům 46
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 52
č.p. rod.dům 2065
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 14
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 19
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 560
bez čp/če jiná st. 103
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 192
rozestav. 7
Celkem BUD 3236
byt.z. byt 90
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 56
obč.z. j.nebyt 37
Celkem JED 187
LV 3235
spoluvlastník 4167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2007
Ins. A 1:1000 01.01.1956 30.06.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.