k.ú.: 720500 - Petřvald u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599743 - Petřvald NUTS5 CZ0804599743
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1359 4865131
zahrada 699 514720
travní p. 273 474408
lesní poz 305 588742
vodní pl. nádrž umělá 11 14622
vodní pl. tok přirozený 138 168870
vodní pl. zamokřená pl. 12 10199
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 11 4020
zast. pl. 697 238321
ostat.pl. jiná plocha 232 133427
ostat.pl. manipulační pl. 59 105946
ostat.pl. neplodná půda 112 122532
ostat.pl. ostat.komunikace 487 182341
ostat.pl. pohřeb. 1 5224
ostat.pl. silnice 18 123273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 41086
ostat.pl. zeleň 11 6813
Celkem KN 4429 7599732
Par. KMD 4429 7599732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 460
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 676
byt.z. byt 25
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 32
LV 806
spoluvlastník 1132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 30.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 00:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.