k.ú.: 720526 - Petřvaldík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599743 - Petřvald NUTS5 CZ0804599743
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 2026132
zahrada 174 145345
travní p. 96 482504
lesní poz les(ne hospodář) 2 4918
lesní poz 66 80851
vodní pl. rybník 2 2819
vodní pl. tok přirozený 104 71035
vodní pl. zamokřená pl. 6 7324
zast. pl. zbořeniště 8 4879
zast. pl. 121 64286
ostat.pl. dráha 3 459680
ostat.pl. jiná plocha 30 133082
ostat.pl. manipulační pl. 6 20718
ostat.pl. neplodná půda 33 8725
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 43360
ostat.pl. ostat.komunikace 117 82194
ostat.pl. silnice 1 19950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6926
Celkem KN 1031 3664728
Par. KMD 1031 3664728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 68
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 118
LV 159
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 13.11.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 18:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.