k.ú.: 720585 - Pihel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561860 - Nový Bor NUTS5 CZ0511561860
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 2195841
zahrada 308 210235
ovoc. sad 1 3223
travní p. 446 1040282
lesní poz 21 97712
vodní pl. nádrž umělá 7 23959
vodní pl. rybník 26 249862
vodní pl. tok přirozený 6 2673
vodní pl. tok umělý 42 31593
vodní pl. zamokřená pl. 17 36996
zast. pl. společný dvůr 3 1205
zast. pl. zbořeniště 38 9216
zast. pl. 350 73035
ostat.pl. jiná plocha 83 144566
ostat.pl. manipulační pl. 7 23045
ostat.pl. neplodná půda 116 234441
ostat.pl. ostat.komunikace 126 89033
ostat.pl. pohřeb. 1 2486
ostat.pl. silnice 9 78083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12098
ostat.pl. zeleň 2 1120
Celkem KN 1862 4560704
Par. DKM 1862 4560704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 179
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 50
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 341
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 466
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2003 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.05.1990 08.12.2003 1:2000, Od - dle KP. ZMVM Pihel (námitky 1990).
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.