k.ú.: 720666 - Písečná u Dobranova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 2078566
zahrada 53 45553
travní p. 200 1628552
lesní poz 27 1239719
vodní pl. nádrž umělá 4 8134
vodní pl. rybník 1 7328
vodní pl. tok přirozený 6 28915
vodní pl. tok umělý 1 4174
zast. pl. společný dvůr 4 1203
zast. pl. zbořeniště 2 131
zast. pl. 48 32961
ostat.pl. jiná plocha 11 4859
ostat.pl. manipulační pl. 16 39206
ostat.pl. neplodná půda 24 23707
ostat.pl. ostat.komunikace 63 97972
ostat.pl. silnice 5 30804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8682
Celkem KN 554 5280466
Par. DKM 554 5280466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 48
LV 86
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2003 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.03.1991 17.11.2000 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Dobranov (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.