k.ú.: 720674 - Písečná u Žamberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580775 - Písečná NUTS5 CZ0534580775
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 2627513
zahrada 131 176622
ovoc. sad 1 18476
travní p. 753 2834425
lesní poz 349 2568175
vodní pl. nádrž umělá 14 15288
vodní pl. rybník 9 91573
vodní pl. tok přirozený 98 50274
zast. pl. společný dvůr 2 460
zast. pl. zbořeniště 3 677
zast. pl. 321 80243
ostat.pl. jiná plocha 113 93128
ostat.pl. manipulační pl. 17 28016
ostat.pl. neplodná půda 1 113
ostat.pl. ostat.komunikace 152 206278
ostat.pl. pohřeb. 1 2299
ostat.pl. silnice 8 49864
ostat.pl. skládka 1 168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7454
ostat.pl. zeleň 8 5435
Celkem KN 2155 8856481
Par. DKM 2155 8856481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 298
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 399
spoluvlastník 615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2009
DKM-KPÚ 16.03.2009 1:1000 24.04.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 24.04.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.