k.ú.: 720691 - Písečná u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540684 - Písečná NUTS5 CZ0711540684
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 660322
zahrada 391 205233
travní p. 264 2605352
lesní poz ostat.komunikace 2 2053
lesní poz 130 1449369
vodní pl. nádrž umělá 4 33374
vodní pl. tok přirozený 54 69477
vodní pl. tok umělý 11 4143
vodní pl. zamokřená pl. 25 62982
zast. pl. společný dvůr 16 4830
zast. pl. zbořeniště 31 7925
zast. pl. 383 130867
ostat.pl. dráha 9 50256
ostat.pl. jiná plocha 187 158612
ostat.pl. manipulační pl. 50 206316
ostat.pl. neplodná půda 94 49050
ostat.pl. ostat.komunikace 235 153151
ostat.pl. pohřeb. 3 3072
ostat.pl. silnice 41 67626
ostat.pl. skládka 1 511
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14228
ostat.pl. zeleň 71 188417
Celkem KN 2103 6127166
Par. DKM 540 3843957
Par. KMD 1563 2283209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 136
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 375
byt.z. byt 51
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 3
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 68
LV 450
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 07.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 07.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 23:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.