k.ú.: 720739 - Písečné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596434 - Písečné NUTS5 CZ0635596434
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2374198
zahrada 88 35284
ovoc. sad 3 7606
travní p. 235 1266326
lesní poz 120 2570984
vodní pl. nádrž umělá 6 27758
vodní pl. rybník 1 422
vodní pl. tok přirozený 23 10810
vodní pl. tok umělý 13 5519
zast. pl. zbořeniště 7 802
zast. pl. 129 46118
ostat.pl. jiná plocha 30 21959
ostat.pl. manipulační pl. 48 32308
ostat.pl. neplodná půda 36 23209
ostat.pl. ostat.komunikace 115 111696
ostat.pl. silnice 10 47473
ostat.pl. zeleň 1 549
Celkem KN 992 6583021
Par. KMD 992 6583021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 127
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 4
LV 137
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.