k.ú.: 720755 - Písek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549240 - Písek NUTS5 CZ0314549240
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 557
orná půda 1367 5535664
zahrada 2530 1123289
ovoc. sad 60 171129
travní p. 686 1623420
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 107 21018455
vodní pl. nádrž přírodní 7 6875
vodní pl. nádrž umělá 23 31488
vodní pl. rybník 28 346838
vodní pl. tok přirozený 48 506493
vodní pl. tok umělý 79 28725
vodní pl. zamokřená pl. 4 8351
zast. pl. společný dvůr 169 64134
zast. pl. zbořeniště 52 15916
zast. pl. 6813 1858875
ostat.pl. dobývací prost. 6 270068
ostat.pl. dráha 39 255366
ostat.pl. jiná plocha 1556 961482
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 133
ostat.pl. manipulační pl. 620 917217
ostat.pl. neplodná půda 158 138816
ostat.pl. ost.dopravní pl. 54 48873
ostat.pl. ostat.komunikace 1408 1507622
ostat.pl. pohřeb. 8 135961
ostat.pl. silnice 143 665215
ostat.pl. skládka 2 14678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 215561
ostat.pl. zeleň 656 570473
Celkem KN 16689 38041700
Par. DKM 16689 38041700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 1811
č.p. byt.dům 528
č.p. doprava 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 23
č.p. obč.vyb 73
č.p. obč.vyb. 115
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 594
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 25
č.p. výroba 53
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 43
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 38
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 2026
bez čp/če jiná st. 417
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 14
bez čp/če obč.vyb 75
bez čp/če obč.vyb. 61
bez čp/če prům.obj 136
bez čp/če rod.rekr 167
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 202
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 115
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 3
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 6738
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 8695
byt.z. dílna 127
byt.z. garáž 408
byt.z. j.nebyt 125
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 13
obč.z. byt 315
obč.z. dílna 23
obč.z. garáž 86
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 9827
LV 14358
spoluvlastník 27496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.2006
ZMVM 1:2000 30.12.1995 20.02.2006 lesní komplexy a odlehlý extravilán
THM-V 1:2000 01.02.1973 20.02.2006 extravilán mimo lesních komplexů
Ins. A 1:1000 04.09.1931 20.02.2006 pouze intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 04.09.1931 extravilán a lesní komplexy nadále v původní mapě


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 03:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.