k.ú.: 720917 - Písek u Chlumce nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570575 - Písek NUTS5 CZ0521570575
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 3239010
zahrada 135 81121
ovoc. sad 6 27364
travní p. 133 221981
lesní poz 15 67903
vodní pl. nádrž umělá 11 14351
vodní pl. tok přirozený 54 42749
vodní pl. tok umělý 18 4346
vodní pl. zamokřená pl. 5 2543
zast. pl. společný dvůr 7 6315
zast. pl. zbořeniště 5 1274
zast. pl. 160 91589
ostat.pl. dobývací prost. 48 117445
ostat.pl. dráha 3 18912
ostat.pl. jiná plocha 78 183546
ostat.pl. manipulační pl. 16 21207
ostat.pl. neplodná půda 5 4781
ostat.pl. ostat.komunikace 92 82692
ostat.pl. pohřeb. 1 1895
ostat.pl. silnice 56 107355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6295
ostat.pl. zeleň 4 1012
Celkem KN 1488 4345686
Par. DKM 1488 4345686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 119
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 149
LV 269
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005 97%KÚ mimo grafické příděly
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2005
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2022 02:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.