k.ú.: 720984 - Písnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 2915
orná půda 867 2015745
zahrada 473 197545
ovoc. sad 15 43221
travní p. 120 222968
lesní poz 74 226194
vodní pl. nádrž umělá 5 3189
vodní pl. rybník 4 10178
vodní pl. tok přirozený 102 30771
vodní pl. zamokřená pl. 2 1101
zast. pl. společný dvůr 11 2052
zast. pl. 840 231831
ostat.pl. dálnice 3 22776
ostat.pl. jiná plocha 353 276863
ostat.pl. manipulační pl. 102 98437
ostat.pl. neplodná půda 10 2678
ostat.pl. ostat.komunikace 301 148688
ostat.pl. silnice 76 47713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 46884
ostat.pl. zeleň 28 27070
Celkem KN 3405 3658819
Par. DKM 3405 3658819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 52
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 583
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 810
byt.z. byt 553
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 55
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 631
LV 1541
spoluvlastník 2985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2016
DKM 1:1000 21.10.2011
THM-G 1:1000 03.01.1983 21.10.2011
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:01

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.